Poprawna pisownia

nachalny

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to przymiotnik wywodzący się z języka rosyjskiego. Występuje w nim wyraz nachalnyj i najprawdopodobniej Polacy przejęli go od Rosjan podczas okupacji sowieckiej. Ze względu na obecną w języku polskim zasadę, nakazującą oryginalną formę zapisu wyrazów zapożyczonych, określenie nachalny zapisujemy przez ch, tak jak w języku rosyjskim.
Jest to wyrażenie o nacechowaniu negatywnym. Terminem tym nazywamy kogoś zachowującego się natarczywie, natrętnie, naprzykrzającego lub narzucającego się, uporczywie próbującego zwrócić na siebie naszą uwagę lub też coś od nas uzyskać.

Przykłady poprawnej pisowni

Nachalny telemarketer namawiał mnie na skorzystanie z oferty pożyczki, której nie potrzebowałam.
Mój kolega jest naprawdę nachalny, próbuje umówić się ze mną od dwóch miesięcy.
Odzwyczajone od polowania gołębie nachalnie domagają się rzucenia im jedzenia.


Niepoprawna pisownia

nahalny

Niepoprawna pisownia