Poprawna pisownia

pożądam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

porządam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pożondam

Niepoprawna pisownia