Poprawna pisownia

zaczął

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo zaczął należy zawsze zapisywać przez ą. Zgodnie z zasadami języka polskiego, literę ą należy zapisywać przed spółgłoską ł w formach osobowych rodzaju męskiego, które znajdują się w liczbie pojedynczej czasu przeszłego.
Czasownik zaczął pochodzi od wyrazu zacząć, który oznacza, że ktoś przystąpił do jakiegoś działania bądź czynności. Oznacza także, że daną czynność zdecydował się wykonywać najpierw, przed innymi. Słowo zaczął może odnosić się również do agresywnych czynności względem innych osób albo zwierząt.

Przykłady poprawnej pisowni

Tamten człowiek zaczął bójkę i dopóki policja nie przyjechała, nikt nie był w stanie ich rozdzielić.
Mój pies zaczął szczekać, kiedy na teren posiadłości weszły nieznane osoby. Gdyby nie nasza szybka reakcja, z pewnością by je pogryzł.
Tadek zaczął wykłócać się z sąsiadką o to, że zostawiała na klatce mnóstwo rzeczy, w tym worki pełne śmieci.


Niepoprawna pisownia

zaczoł

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za czoł

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za czął

Niepoprawna pisownia