Choć oba wyrażenia wyglądają łudząco podobnie, a jednocześnie brzmią identycznie, ich znaczenia różnią się. Należy zatem poznać zasady stosowania każdego z nich, by podczas ich zapisu nie popełnić błędu ortograficznego. Pomocne w tym będą poniższe definicje i przykłady, a w przypadku wątpliwości również możliwość zadania naszej redakcji pytania językowego w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

nie czuli

Poprawna pisownia, znaczenie: nie czuli to konstrukcja złożona z partykuły nie oraz formy czasownika czuć, odmienionej w trzeciej osobie liczby mnogiej, w czasie przeszłym. Czuć to inaczej: odbierać różnorodne wrażenia psychiczne, a także odbierać bodźce za pomocą zmysłu smaku, węchu lub dotyku. Należy zapamiętać, że konstrukcja ta powinna być zawsze zapisywana oddzielnie, zgodnie z zasadą językową, która nakazuje rozłączny zapis partykuły nie z osobowymi formami czasowników.

Przykłady poprawnej pisowni

Oboje mieli katar, więc nie czuli roznoszących się po domu rozkosznych obiadowych zapachów.
Oskarżeni przyznali, że nie czuli skruchy po popełnieniu tej okrutnej zbrodni.
Opiekunami w żłobku okazali się być zimni i obojętni ludzie, a nie czuli przyjaciele dzieci.
Psychologowie zatrudnieni w naszej szkole to nie czuli mentorzy, a bezduszni służbiści.


Poprawna pisownia

nieczuli

Poprawna pisownia, znaczenie: nieczuli to z kolei przymiotnik czuły, odmieniony w trzeciej osobie liczby mnogiej i zaprzeczony za pomocą partykuły nie. Czułą nazwiemy osobę wrażliwą na punkcie czegoś, mocno na coś wyczuloną, ale także rzeczy, zjawiska i czynności dokonywane z czułością, uczuciem, miłością lub serdecznością. Przymiotnika tego można użyć w stosunku do części ciała wrażliwych na niewielkie bodźce, a także w stosunku do urządzeń, które łatwo reagują na bodźce o niewielkim nasileniu. Dla przypomnienia, w języku polskim obowiązuje zasada, która nakazuje łączny zapis partykuły nie z przymiotnikami w stopniu równym, stąd w większości przypadków wyrażenie to należy pisać razem. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy w zdaniu wyraz nie pełni funkcję zaprzeczenia danego przymiotnika i na dodatek w tej samej wypowiedzi znajduje się dla niego wyraźna alternatywa. Wtedy zalecany jest zapis rozłączny.

Przykłady poprawnej pisowni

Przyglądając się na co dzień ludziom, widzę jak bardzo są nieczuli.
Wychowawcy na kolonii okazali się być nieczuli na płacz tęskniących za rodzicami dzieci.
Siedzący przy stoliku mężczyźni pozostali nieczuli na urok wdzięczących się do nich dziewczyn.