Niepoprawna pisownia

z nienacka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

znienacka

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie to w zdaniach spełnia rolę przysłówka. Możemy nim zastąpić następujące wyrazy: nagle, raptem, raptownie, nieoczekiwanie, wtem, wnet, ni stąd ni zowąd, niespodziewanie.
Znienacka to wyrażenie zaliczane do grupy zrostów, czyli konstrukcji dawniej będących połączeniami przyimkowymi. W naszym języku istnieje zasada, która mówi, że wszystkie zrosty powinny być zapisywane łącznie i należy ją stosować również w kontekście powyższego wyrażenia.
Co ciekawe, termin ten występował już za czasów języka staropolskiego, jednak wówczas miał zupełnie inne znaczenie: powoli, bez pośpiechu.

Przykłady poprawnej pisowni

Znienacka zza rogu kamienicy wyłonił się mężczyzna, trzymający w ręce nóż.
Nie możesz zapraszać mnie do siebie tak znienacka. Istnieje duża szansa, że wtedy nie będę mogła Cię odwiedzić.
Zapytana znienacka o swoje uczucia do niego, zastanowiła się głęboko.


Niepoprawna pisownia

z nie nacka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z nie na cka

Niepoprawna pisownia