Niepoprawna pisownia

rzywica

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żywica

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo żywica oznacza ciekłą substancję pochodzenia roślinnego, najczęściej pobieraną z drzew iglastych. W jej skład wchodzą takie związki organiczne jak terpenoidy i pochodne fenoli. Może przyjmować różnorodne barwy w zależności od drzewa, z którego pochodzi. Istnieją także sztuczne żywice, na przykład epoksydowe.
Wyraz żywica należy zawsze zapisywać przez ż ze względu na jego staropolskie pochodzenie. Wywodzi się, podobnie jak żywy, ze starosłowiańskich określeń, których pisownia została przyjęta historycznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Żywica epoksydowa może być wykorzystywana między innymi jako lepiszcze do laminatu.
Damara to naturalna żywica, która stosowana jest między innymi w malarstwie do utrwalania rysunku.
Mirra to naturalna żywica pochodząca z balsamowca, która charakteryzuje się niezwykłą wonią.