Poprawna pisownia

szyi

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz szyi jest to odmieniona w dopełniaczu, celowniku oraz miejscowniku liczby pojedynczej forma rzeczownika szyja. Szyją z kolei nazywamy część ciała, która łączy głowę z korpusem. Dawniej mówiono tak również na węższą część butelki, choć znacznie częściej używano formy zdrobniałej – szyjka.
Należy zapamiętać, że omawiany wyraz zapisujemy wyłącznie przez i. Motywuje to reguła, która mówi, że bez względu na wymowę, po samogłosce nie należy zapisywać połączenia ji, a jedynie i. Oczywiście błędy w zapisie wynikają głównie z niewystarczająco starannej artykulacji, nie należy się nią jednak sugerować.

Przykłady poprawnej pisowni

Na szyi nosiła medalion, w którym ukryte było zdjęcie jej pierwszej miłości.
Aktorce tej zazdroszczę przede wszystkim długiej i smukłej szyi.
Mój brat na szyi ma niewielką bliznę – pamiątkę niefortunnego upadku z roweru.


Niepoprawna pisownia

szyji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szyii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szyjii

Niepoprawna pisownia