Poprawna pisownia

niezrobione

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie niezrobione należy zapisywać łącznie. Jest to zgodne z zasadą, iż partykułę nie ze wszystkimi przysłówkami i imiesłowami przymiotnikowymi należy zapisywać łącznie.
Przysłówek niezrobione oznacza, iż coś nie zostało wykonane albo wykonano to w nieodpowiedni sposób. Jest przeciwieństwem słowa zrobione.

Przykłady poprawnej pisowni

Wczorajsze zadania domowe wciąż były niezrobione, więc Janek z niechęcią w końcu do nich usiadł.
Wszystkie zabawki po tej stronie są jeszcze niezrobione, więc możesz zacząć od ich złożenia.
Niezrobione odpowiednio zadania na sprawdzianie zaowocowały jedynką z matematyki.


Niepoprawna pisownia

nie zrobione

Niepoprawna pisownia