Poprawna pisownia

tłumik

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawnie należy zapisywać to słowo jako tłumik. Pisownia taka jest efektem pochodzenia tego rzeczownika od czasownika tłumić.
Tłumik to element broni palnej, który umieszczony na końcu lufy powoduje stłumienie dźwięku wystrzału. To także element układu wydechowego, którego zadaniem jest zmniejszenie natężenia dźwięków wydobywających się z rury wydechowej podczas opuszczania przez nią spalin. Tak samo nazywają się też elementy konstrukcyjne instrumentów muzycznych, które zmniejszają natężenie wydawanych przez nie dźwięków.

Przykłady poprawnej pisowni

Przygotowując się do akcji, nałożył tłumik na lufę swojego pistoletu, by nie zostać przez nikogo wykrytym.
Popsuł mu się tłumik w samochodzie, przez co musiał oddać go na kilka dni do warsztatu.
Gdyby nie tłumik umieszczony w samochodach, nie dałoby się znieść miejskiego hałasu.


Niepoprawna pisownia

tłumnik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tumik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tłómik

Niepoprawna pisownia