Niepoprawna pisownia

durzo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dużo

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo dużo odnosi się do osób lub rzeczy, które występują w znacznym nagromadzeniu. Jest nieokreśloną miarą, oznaczającą wiele, mnóstwo. Może opisywać nasycenie pewnej cechy, znaczącą ilość elementów.
Wyraz dużo należy zapisywać przez ż. Pochodzi on z języka prasłowiańskiego, w którym posiada formę dužь. To ona narzuciła pisownię przez ż, stosowaną współcześnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Dużo czasu poświęciła na przygotowania, dlatego świetnie wypadła podczas tej prezentacji.
Adam nie mógł się nadziwić, jak dużo ubrań i butów może posiadać jedna kobieta w swojej szafie.
Dużo razy była już w tym mieście, ale i tak zawsze miała wątpliwości, którędy trzeba iść do hotelu.


Niepoprawna pisownia

dóżo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dórzo

Niepoprawna pisownia