Niepoprawna pisownia

tórz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tuż

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

tusz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tósz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tóż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

turz

Niepoprawna pisownia