Niepoprawna pisownia

nie bawem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niebawem

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo niebawem znaczy w języku polskim, że coś może się zdarzyć w bliskiej przyszłości. Gramatycznie wyraz jest przysłówkiem. Jego synonimami są takie słowa, jak niedługo, zaraz i wkrótce.
Partykułę nie z przysłówkami, które nie mają pochodzenia odprzymiotnikowego, piszemy oddzielnie. Wyraz niebawem jest tutaj wyjątkiem, a więc partykułę nie pisze się w takim przypadku łącznie. W języku polskim nie istnieje słowo bawem.

Przykłady poprawnej pisowni

Niebawem nadejdzie zupełnie inny czas dla nas wszystkich.
Popatrz tylko – słońce jest coraz wyżej, niebawem nadejdzie prawdziwa, ciepła wiosna.
Jeśli będziesz się ciągle spóźniać, niebawem stracisz swoją pracę!