Niepoprawna pisownia

nie bawem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niebawem

Poprawna pisownia