Poprawna pisownia

ironii

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo ironii należy zapisywać przez -ii na końcu. Jest to wyraz zapożyczony z łaciny, od słowa o takim samym brzmieniu. Ze względu na jego pochodzenie oraz pisownię w mianowniku, zakończoną na -ia, należy odmieniać go, wykorzystując podwójne i.
Ironia to zawoalowana drwina, kpina, szyderstwo. Zazwyczaj wypowiedziane są w taki sposób, aby zostały ukryte pod maską aprobaty.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie używaj ironii, kiedy rozmawiasz ze swoim przełożonym, bo zemści się na tobie w pracy.
Nie przypominam sobie nawet jednego dnia, podczas którego nie wykorzystywałaby ironii.
W tej ironii kryła się nuta gorzkiej prawdy, o czy, niestety Daniel miał się przekonać później.


Niepoprawna pisownia

ironi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ironji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ironjii

Niepoprawna pisownia