Poprawna pisownia

hiena

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik hiena zawsze należy zapisywać przez h. Jest to słowo pochodzenia obcego, a te, zgodne z zasadami polszczyzny, muszą być pisane z wykorzystaniem h. Pochodzi od łacińskiego hyaena.
Hiena to drapieżny ssak, zamieszkujący tereny Afryki i żywiący się padliną. W języku potocznym jest to człowiek, który zyskuje coś kosztem innych. Występuje także w określeniu hiena cmentarna, oznaczającym osobę okradającą groby.

Przykłady poprawnej pisowni

Hiena jest dużym ssakiem z podrzędu kotoksztaltnych o bardzo charakterystycznej sylwetce.
Podcza safari w Afryce spotkałem między innymi lwy i słonie, ale najbardziej zadziwiła mnie hiena.
W filmie animowanym Król Lew hiena występuje jako zła postać, stojąca po stronie Skazy.


Niepoprawna pisownia

chiena

Niepoprawna pisownia