Niepoprawna pisownia

na prawde

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

naprawdę

Poprawna pisownia, znaczenie: naprawdę to rodzaj partykuły, która jest wykorzystywana w wypowiedziach, w których zależy nam na podkreśleniu prawdziwości komunikowanego przez nas sądu, ale może być też wykorzystana do przekonania rozmówcy w kwestii słuszności owego sądu. Możliwe jest jej połączenie z czasownikami, rzeczownikami, przysłówkami, przymiotnikami, a także liczebnikami. Określenie naprawdę może występować w różnych trybach. Może być użyte w trybie oznajmującym lub pytającym. Naprawdę wypowiadane w trybie oznajmującym podkreśla naszą prawdomówność, natomiast w trybie pytającym, podważa szczerość rozmówcy, lub ukazuje nasze niedowierzanie. Z reguły wyrazy tego typu (np. na pewno) piszemy oddzielnie. W tym jednak przypadku wyraz naprawdę jest wyjątkiem i należy go pisać razem. Do licznej grupy synonimów partykuły naprawdę zalicza się m.in.: istotnie, rzeczywiście, doprawdy czy zaprawdę.

Przykłady poprawnej pisowni

Naprawdę bardzo chciałbym pojechać gdzieś na ciekawe wakacje w tym roku.
Naprawdę uwielbiam włoską kuchnię! Jedna z lepszych według mnie.
Tak? Naprawdę? Jakoś Ci do końca nie wierzę.


Niepoprawna pisownia

na prawdę

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako zestawienie przyimka na oraz rzeczownika prawda odmienionego w bierniku liczby pojedynczej.

Niepoprawna pisownia

naprawde

Niepoprawna pisownia