Niepoprawna pisownia

palcy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

palców

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie palców pochodzi od słowa palec i oznacza ich dużą liczbę. Są to elementy dłoni lub stopy, które można wyraźnie od niej wyróżnić. Służą między innymi do chwytania przedmiotów. W biologii molekularnej pojawia się określenie takie jak palec cynkowy, który oznacza strukturę w białku, służącą do wiązania DNA. Technologicznie palcami nazywa się elementy urządzeń i maszyn, które służą np. do przenoszenia ruchu.
Palców jest poprawnie zapisanym słowem, które pojawia się podczas odmiany rzeczownika w liczbie mnogiej palce. Forma taka jest zgodna z ogólną zasadą dotyczącą odmiany rzeczowników rodzaju męskiego w liczbie mnogiej, która mówi, że w dopełniaczu (kogo? czego?) powinny kończyć się na -ów.

Przykłady poprawnej pisowni

Urodził się bez trzech palców u lewej ręki, co bardzo poważnie utrudniało mu normalne funkcjonowanie.
Nie lubiła swoich palców u stóp, ponieważ zawsze wydawały jej się bardzo krzywe i nieładne.
Nie wiedział jak ma opisać funkcjonowanie palców cynkowych, przez co dostał niższą ocenę.