Poprawna pisownia

najważniejszym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

naj ważniejszym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

najwarzniejszym

Niepoprawna pisownia