Niepoprawna pisownia

tele bim

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

telebim

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

telewim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tele-bim

Niepoprawna pisownia