Poprawna pisownia

nie bardzo

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to oznacza: mało, co najwyżej częściowo, ewentualnie niewiele, tylko trochę, w nieznacznym stopniu, przeciętnie. Może być także używane zamiast zwrotów o nacechowaniu typowo negatywnym, czyli: kiepsko, marnie, niedostatecznie, przeciętnie.
W jego skład wchodzi partykuła nie oraz przysłówek bardzo. Z tego połączenia powstaje zwrot, który w języku polskim zawsze zapisujemy oddzielnie. Uzasadnia to reguła, która nakazuje rozłączny zapis partykuły nie z przysłówkami, które nie pochodzą od przymiotników.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy możemy przełożyć nasze spotkanie na jutro? Dziś nie bardzo mam ochotę wychodzić z domu.
Nie bardzo wiedziałam, dlaczego szef wezwał mnie do siebie na rozmowę.
Czy w najbliższy weekend masz czas żeby pomóc mi z przeprowadzką, czy nie bardzo?


Niepoprawna pisownia

niebardzo

Niepoprawna pisownia