Niepoprawna pisownia

narazie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

na razie

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrot ten zaliczamy do wyrażeń przyimkowych. Są to połączenia przyimków z innymi częściami mowy: rzeczownikami, liczebnikami, zaimkami lub przysłówkami. W tym przypadku jest to konstrukcja łącząca przyimek na z rzeczownikiem razie. Jedyną poprawną formą zapisu tego zwrotu jest pisownia osobna, zgodnie z regułą, która nakazuje oddzielny zapis większości wyrażeń przyimkowych.
Na razie może pełnić w zdaniu funkcję frazy przysłówkowej, czyli połączenia kilku wyrazów (niebędących przysłówkami), które razem działają jako przysłówek. Oznacza on: tymczasem, póki co, teraz, chwilowo, początkowo, dopóki coś się nie zmieni. Powyższe wyrażenie może również pełnić rolę frazy wykrzyknikowej, używanej przy pożegnaniach. Oznacza wówczas: do zobaczenia wkrótce.

Przykłady poprawnej pisowni

Muszę już iść, ale przecież jesteśmy umówieni na sobotni wieczór. Na razie!
Na razie nie jestem w stanie zdecydować, czy bardziej podoba mi się nowa szkoła czy poprzednia.
Ceny mieszkań na razie nie maleją, można wręcz powiedzieć, że cały czas wzrastają.


Niepoprawna pisownia

nara zie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

narasie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na ra zie

Niepoprawna pisownia

Analiza podobnych rozterek językowych związanych z tą stroną

Wiele podobnie sformułowanych zapytań prowadzi do naszej strony. W tej sekcji omawiamy ich przykłady z komentarze, są to: narazie do tej pory (błędy łączny zapis), narazie nie potrzebuje (ponownie niepoprawna pisownia razem), jak się pisze nie wiem oraz na razie poradnia. Zapytania mogą się też tyczyć języków (np. na razie po angielsku) i innych słów: na pewno, tymczasem na pożegnanie czy natomiast razem czy osobno.