Niepoprawna pisownia

narazie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

na razie

Poprawna pisownia, znaczenie: forma pożegnania, której przykładowe synonimy to: cześć, do widzenia, do zobaczenia, żegnaj, ale też mniej formalne: nara, narka, pa. Drugie znaczenie to inaczej: obecnie, teraz, aktualnie, tymczasem, do momentu aż coś się nie zmieni.


Niepoprawna pisownia

nara zie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

narasie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na ra zie

Niepoprawna pisownia

Analiza podobnych rozterek językowych związanych z tą stroną

Wiele podobnie sformułowanych zapytań prowadzi do naszej strony. W tej sekcji omawiamy ich przykłady z komentarze, są to: narazie do tej pory (błędy łączny zapis), narazie nie potrzebuje (ponownie niepoprawna pisownia razem), jak się pisze nie wiem oraz na razie poradnia. Zapytania mogą się też tyczyć języków (np. na razie po angielsku) i innych słów: na pewno, tymczasem na pożegnanie czy natomiast razem czy osobno.