Niepoprawna pisownia

tąpnoł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tąpnął

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tompnoł

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tompnął

Niepoprawna pisownia