Poprawna pisownia

kolokwializm

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższym sformułowaniem określamy wyraz lub wyrażenie używane w mowie potocznej, inaczej: potocyzm. Jego użytkowanie jest dopuszczone wyłącznie w swobodnej rozmowie.
Jedyną poprawną wersją zapisu omawianego wyrazu jest ta z uwzględnieniem spółgłoski w. Błędy w zapisie wynikają z niepotrzebnego sugerowania się wymową w której głoska w zastępowana jest łatwiejszą do wymówienia spółgłoską f.
Kolokwializm pochodzi od łacińskiego terminu colloquium, oznaczającego rozmowę. Po przejęciu go przez Polaków głęboka głoska qu została zastąpiona dwuznakiem kw.

Przykłady poprawnej pisowni

Coraz częściej mówisz do mnie wyłącznie kolokwializmami. Proszę, zmień to.
Twoje wypracowanie było bardzo dobre – zabrakło tylko dwóch przecinków i niepotrzebnie użyłeś jednego kolokwializmu.
Słuchając rozmów młodzieży, bardzo często słyszy się kolokwializmy.


Niepoprawna pisownia

kolokfializm

Niepoprawna pisownia