Niepoprawna pisownia

percepować

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

percypować

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawny zapis tego słowa to percypować. Wynika on z pochodzenia wyrazu od łacińskiego percipio, czyli ujmuję, ogarniam. Został przysposobiony do języka polskiego w formie przypominającej oryginał.
Percypować oznacza spostrzegać, a także odzwierciedlać zjawiska, przedmioty i procesy wskutek docierania odpowiednich bodźców do narządów zmysłów.

Przykłady poprawnej pisowni

Tomek nigdy nie słyszał słowa percypować i nie wiedział, kiedy powinien go używać.
Ludzkie oko może percypować kolory ze względu na posiadanie odpowiednich struktur.
Dwie osoby mogą różnie percypować dany dźwięk: jako przyjemny lub nieprzyjemny.