Oba wyrażenia występują w słowniku języka polskiego, ich znaczenia jednak nieco się różnią. Oba również wywodzą się od zwrotu nie stać. Jest to zaprzeczony za pomocą partykuły nie czasownik stać, oznaczający: być w pozycji wyprostowanej, podpartym tylko na nogach, być ustawionym w taki sposób, że pionowy wymiar jest większy od poziomych.

Poprawna pisownia

niestanie

Poprawna pisownia, znaczenie: niestanie to rzeczownik odczasownikowy, utworzony od bezokolicznika nie stać.

Przykłady poprawnej pisowni

Moje niestanie w kolejce sprawiło, że nie udało mi się kupić upragnionej książki.
Z moim chorym kolanem niestanie to dobry pomysł, usiądę sobie.
Przy tak dużym obciążeniu komunikacji miejskiej niestanie w autobusie wydaje się być niemożliwe.


Poprawna pisownia

nie stanie

Poprawna pisownia, znaczenie: nie stanie to czasownik stać, odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w czasie przyszłym i zaprzeczony partykułą nie.

Przykłady poprawnej pisowni

Obiecał mi, że nie stanie mu się nic złego.
Z powodu świeżo zoperowanego kolana, Piotrek nie stanie na dłużej niż kilka minut.
Miałam nadzieję, że nic nie stanie mi na drodze do celu.