Niepoprawna pisownia

co nie co

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

co nieco

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższe sformułowanie oznacza niewiele czegoś, niewielką ilość danej rzeczy lub zjawiska.
Jedyną poprawną wersją zapisu jest co nieco. Zwrot ten zaliczamy do wyrażeń zaimkowych. We współczesnej polszczyźnie obowiązuje reguła, nakazująca rozłączny zapis większości wyrażeń zaimkowych, z wyłączeniem zrostów. Jako że omawiany zwrot zrostem nie jest, należy zawsze rozdzielić zaimek co od przysłówka nieco. Warto również zapamiętać żeby nie próbować rozdzielać wyrazu nieco na dwa wyrazy.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy co nieco odpoczniesz, może wybierzemy się odwiedzić Kornelię?
Twoje wypracowanie było fantastyczne. Co nieco w nim poprawiłam, ale były to głównie błędy interpunkcyjne.
Czy mógłbyś mi zdradzić co nieco na temat naszego projektu nowej aplikacji?


Niepoprawna pisownia

conieco

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

conie co

Niepoprawna pisownia