Poprawna pisownia

poszedłeś

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo poszedłeś jest jedyną poprawną formą czasu przeszłego czasownika iść / pójść, występującą w drugiej osobie liczby pojedynczej i pojawiającą się w stosunku do mężczyzn. Jego pisownia jest wynikiem zasady, że w czasie przeszłym formy osobowe czasowników tworzymy poprzez dodanie końcówek osobowych do trzecioosobowej formy czasownika. W tym przypadku w trzeciej osobie byłoby to poszedł, od którego poprzez dodanie końcówki -eś uzyskujemy poszedłeś.
Poszedłeś oznacza, że mężczyzna, do którego się zwracamy, udał się do jakiegoś miejsca pieszo. Może też oznaczać rozpoczęcie jakiegoś etapu życia, związane z dołączeniem do pewnej społeczności czy organizacji.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy poszedłeś do parku, przyszedł do ciebie kurier z paczką, więc odłożyłam ją na twoje biurko.
Wydawałoby się, że dopiero co poszedłeś do szkoły, a tak naprawdę już jesteś w trzeciej klasie!
Skoro nie poszedłeś ze mną wczoraj do sklepu, to może chociaż dzisiaj pomożesz mi w ogródku?


Niepoprawna pisownia

poszłeś

Niepoprawna pisownia