Niepoprawna pisownia

dlamnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dla mnie

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie dla mnie należy zawsze zapisywać oddzielnie. Jest to wyrażenie przyimkowe, w którym występuje przyimek dla, określający, względem kogo rozpatrywana jest dana sytuacja. Zgodnie z zasadami języka polskiego, wszystkie wyrażenia przyimkowe należy zapisywać rozdzielnie.
Dla mnie oznacza, że dany przedmiot przeznaczony jest dla podmiotu mówiącego lub rozgrywająca się sytuacja ma według niej konkretny wydźwięk. Może mówić o tym, jak coś jest postrzegane i ma wówczas charakter emocjonalny.

Przykłady poprawnej pisowni

Dla mnie to było już stanowczo za wiele, dlatego zdecydowałem się odejść z mojej starej pracy.
Taki z niego łasuch, że nie zostawił dla mnie nawet jednego kawałka ciasta czekoladowego.
Tamta duża paczka jest dla mnie, ale zostaw ją na razie na miejscu, później ją rozpakuję.


Niepoprawna pisownia

dlamie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dla mie

Niepoprawna pisownia