Poprawna pisownia

swoimi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

swojimi

Niepoprawna pisownia