Poprawna pisownia

półżywo

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

półrzywo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pół żywo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pół-żywo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pułżywo

Niepoprawna pisownia