Poprawna pisownia

klei

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo klei należy zapisywać przez i. Pochodzi ono od bezokolicznika kleić, w którym klei- jest tematem. Zgodnie z zasadami języka polskiego, w trzeciej osobie liczby pojedynczej używamy samego tematu, co oznacza, że słowo powinno kończyć się na i.
Klei pochodzące od kleić, to czasownik wskazujący na czynność przyklejania, a jako czasownik zwrotny może być zastosowany do opisu lepkiej powierzchni. W przenośni i z zaprzeczeniem wyraz ten używany jest często w stosunku do rozmowy, która nie przebiega płynnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Rozmowa z Mirkiem nigdy się nie klei, mam wrażenie, że on po prostu nie chce ze mną dyskutować.
Cała podłoga klei się teraz od rozlanego napoju energetycznego. Idź po mopa i posprzątaj.
Powierzchnia tej ławki jeszcze się klei, najpewniej była niedawno malowana, więc poszukajmy innej.


Niepoprawna pisownia

kleji

Niepoprawna pisownia