Obie formy są poprawne i mają identyczne znaczenie, można stosować je wymiennie.

Poprawna pisownia

chip

Poprawna pisownia


Poprawna pisownia

czip

Poprawna pisownia