Poprawna pisownia

uważam

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo uważam należy zapisywać przez ż. Jest to związane z jego pochodzeniem od słowa uwaga, w którym następuje wymiana litery ż na literę g. Taka wymiana w wyrazach bliskoznacznych decyduje o pisowni przez ż.
Uważam to czasownik, który służy do wyrażania swojej opinii, myśli, odczuć. Może też posłużyć do zapewniania, że wypowiadający się przykłada odpowiednią uwagę do danej sytuacji oraz jest ostrożny.

Przykłady poprawnej pisowni

Uważam, że nie powinieneś zabierać go na tak długi spacer tuż po chorobie, bo jest jeszcze osłabiony.
Zawsze uważam na lekcjach, dlatego tak łatwo jest mi zdobywać piątki na sprawdzianach.
Kiedy prowadzę samochód uważam na to, co dzieje się wokół mnie, bo ludzie jeżdżą jak szaleni.


Niepoprawna pisownia

uwarzam

Niepoprawna pisownia