Poprawna pisownia

boleć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

boledź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bolecz

Niepoprawna pisownia