Poprawna pisownia

struli

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ztruli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stróli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z truli

Niepoprawna pisownia