Poprawna pisownia

niedużo

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten jest połączeniem partykuły nie oraz przysłówka stopniu równym dużo. Oznacza: niewiele, mało w sensie niewielkiej ilości, ale także w niewielkim stopniu czy w niewielkim zakresie.
We współczesnej polszczyźnie obowiązuje zasada nakazująca, by cząstkę nie zapisywać łącznie z przysłówkami w stopniu równym, utworzonymi od przymiotników.

Przykłady poprawnej pisowni

Oczywiście, że możemy spotkać się na kawę, ale jutro – dziś mam bardo niedużo czasu.
Po weekendzie spędzonym za granicą zostało mi bardzo niedużo pieniędzy.
Wiem, że niedużo to dla Ciebie znaczy, ale jest mi naprawdę bardzo przykro, że tak się zachowałam.


Niepoprawna pisownia

nie dużo

Niepoprawna pisownia, wyjątek: w sytuacji, kiedy w zdaniu nie ma pełnić funkcję zaprzeczenia i przedstawiona jest wyraźna alternatywa zaprzeczonego określenia wskazana jest pisownia rozłączna. Na przykład: Nie dużo, ale bardzo mało dziś zjadłaś.