Poprawna pisownia

do jutra

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie to zaliczamy do wyrażeń przyimkowych, czyli połączeń przyimka z inną częścią mowy. W tym przypadku jest to odmieniony w dopełniaczu rzeczownik jutro, ale mogą to być również zaimki, liczebniki czy przysłówki. W języku polskim obowiązuje zasada, która nakazuje, by większość wyrażeń przyimkowych zapisywać osobno i dotyczy ona również powyższego zwrotu.
Wyrażenie do jutra używane jest najczęściej podczas pożegnania z osobą, z którą będziemy widzieć się dnia kolejnego. Inaczej: do widzenia, na razie, do zobaczenia. Nazywamy tak również odcinek czasu, trwający do dnia kolejnego.

Przykłady poprawnej pisowni

Bardzo miło było się z Tobą zobaczyć i umówić na kolejne spotkanie. W takim razie do jutra.
Oczywiście, że przyjdę na Twoje urodziny. Do jutra!
Kasia obiecała mi, że do jutra przemyśli sobie całą sprawę i wówczas na spokojnie o tym porozmawiamy.


Niepoprawna pisownia

dojutra

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dojótra

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do jótra

Niepoprawna pisownia