Poprawna pisownia

strąca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

stronca

Niepoprawna pisownia