Poprawna pisownia

prośba

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to rzeczownik, którym określamy uprzejme zwrócenie się do kogoś w celu uzyskania lub wyjednania czegoś, skierowanie do drugiej osoby jakiegoś życzenia. Nazywamy tak również życzenie wyrażone na piśmie, przekazywane jakiejś instytucji lub osobie urzędowej.
Sformułowanie to zawsze powinno być pisane przez ś, pomimo tego, że w jego wymowie niejednokrotnie wyraźnie słyszymy głoskę ź. Dzieje się tak, ponieważ występująca po niej dźwięczna głoska b udźwięcznia także wcześniejsze ś. Jednak ze względu na oboczności ś:si występujące w odmianie prośba – prosić wiemy, że to zapis przez ś jest poprawny.

Przykłady poprawnej pisowni

Mam do Ciebie ogromną prośbę – pożycz mi do jutra swoją apaszkę.
Niestety nie mogę spełnić Twojej prośby. Nie stać nas na nowy telefon.
Muszę w końcu wybrać się do kadr z prośbą o urlop wakacyjny.


Niepoprawna pisownia

proźba

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

próźba

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

próśba

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pruśba

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pruźba

Niepoprawna pisownia