Poprawna pisownia

czymkolwiek

Poprawna pisownia, znaczenie: czymkolwiek należy zapisywać łącznie. Jest to słowo pochodzące od zaimka cokolwiek, które zostało utworzone podczas odmiany. Pojawia się w dwóch przypadkach:
– W narzędniku, który odpowiada na pytania z kim, z czym? i wówczas odpowiedź brzmi z czymkolwiek,
– W miejscowniku, który odpowiada na pytania o kim, o czym?, co sprawia, że odpowiadamy o czymkolwiek.
Określenie to oznacza nieokreśloną bliżej rzecz, która jest tematem rozmowy. Odnosi się także czasem do przedmiotów, które nie są bliżej opisane.

Przykłady poprawnej pisowni

O czymkolwiek nie chciałbyś porozmawiać, musisz z tym nieco poczekać, wykonam jeden pilny telefon.
Możesz tam pójść z czymkolwiek, to bardzo łatwe zadanie i na pewno żaden boss cię nie zabije.
Czymkolwiek mu nie zawiniłeś, będziesz się musiał teraz mocno tłumaczyć i przepraszać.


Niepoprawna pisownia

czym kolwiek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czym-kolwiek

Niepoprawna pisownia