Poprawna pisownia

Portugalii

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą tego słowa jest Portugalii, zapisywane przez podwójne ii. Wynika to z faktu, iż słowo jest zapożyczeniem, a przed końcówką -ia (w mianowniku) występuje głoska l. W tego typu rzeczownikach zawsze podczas odmiany należy używać -ii, które pojawia się w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku.
Portugalii pochodzi od Portugalia, czyli nazwy kraju, leżącego na zachodzie Europy.

Przykłady poprawnej pisowni

Mój kolega był na trzymiesięcznym stażu w Portugalii i bardzo dobrze wspomina ten pobyt.
W przyszłym roku zamierzam polecieć do Hiszpanii albo Portugalii, aby wypocząć nad ciepłym morzem.
Nigdy jeszcze nie była w Portugalii, dlatego planuje wybrać się tam w przyszłe wakacje.


Niepoprawna pisownia

Portugali

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Portugalji

Niepoprawna pisownia