Jedyną poprawną wersją zapisu omawianego terminu jest pisownia łączna – motywuje to obowiązująca w języku polskim zasada, która mówi, że wszystkie wyrazy zawierające w sobie partykułę -kolwiek należy zapisywać razem.

Poprawna pisownia

aczkolwiek

Poprawna pisownia, znaczenie: aczkolwiek to spójnik, który w zdaniach może spełniać kilka funkcji. Jego zadaniem jest wyrażenie łączności treści przeciwstawnych lub znacznie się różniących, łączenie dwóch zdań podrzędnie złożonych (nawet wówczas kiedy zdanie podrzędne jest wtrącone), łączenie części zdania takich jak okoliczniki czy przydawki, a także wprowadzanie wyrażeń uzupełniających lub wtrąconych. Warto zwrócić uwagę, że słowo to powinno być używane głównie w języku oficjalnym i podniosłym. Językoznawcy nie zalecają stosowania go w mowie potocznej.

Przykłady poprawnej pisowni

Po długich namowach zgodził się, aczkolwiek bez entuzjazmu.
Twoja sukienka, aczkolwiek bardzo odważna, szalenie mi się podoba.
Rozwiązanie to, aczkolwiek całkiem innowacyjne, nie przypadło do gustu radzie nadzorczej.


Niepoprawna pisownia

acz kolwiek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

aszkolwiek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

aż kolwiek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ażkolwiek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

aczykolwiek

Niepoprawna pisownia