Niepoprawna pisownia

skim

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

z kim

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie z kim to pytanie, kto towarzyszył w czymś osobie, z którą rozmawiamy.
Określenie z kim należy zapisywać oddzielnie, wykorzystując do tego przyimek z i zaimek pytający kim. Takie wyrażenia przyimkowe należy zawsze zapisywać rozłącznie, co jest zgodne z ogólną zasadą pisowni wyrażeń przyimkowych.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeszcze nie wiem, z kim pójdę na bal maturalny, ale na pewno któraś z koleżanek się zgodzi.
Z kim zamierzasz współpracować przy tym projekcie, który szef zlecił ci na poniedziałek?
Pamiętasz, z kim kazała ci się porozumieć Ewelina, kiedy już przyjedziesz do Warszawy?


Niepoprawna pisownia

zkim

Niepoprawna pisownia