Poprawna pisownia

hostia

Poprawna pisownia, znaczenie: hostią nazywamy okrągły opłatek, wykonany z mąki pszennej, którego używa się podczas mszy oraz wystawia w monstrancji do adoracji.
Wyraz ten należy zawsze zapisywać przez h, o czym świadczy jego etymologia. Wywodzi się on bowiem z języka łacińskiego – został z niego zapożyczony wraz z pisownią, jak i znaczeniem. Należy jednak zwrócić uwagę na pisownię wielką i małą literą. Wielką literą rzeczownik ten należy zapisywać, kiedy uważa się go za synonim Najświętszego Sakramentu, z kolei w innych przypadkach wskazany jest zapis małą literą.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy w monstrancji nie ma hostii, miejsce na nią jest tak wypolerowane, że podchodząc bliżej, można w nim zobaczyć swoją twarz.
W kościele tym zdarzył się cud przeistoczenia Hostii w postrzegalne ciało ludzkie.
Dokładnie 3 lata temu biskup ukazał do publicznej czci to, w co przemieniła się konsekrowana Hostia podczas nabożeństwa.


Niepoprawna pisownia

chostia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hostja

Niepoprawna pisownia