Poprawna pisownia

niezwolniony

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zwolniony

Niepoprawna pisownia