Poprawna pisownia

chandra

Poprawna pisownia, znaczenie: terminem tym określamy zły nastrój, przygnębienie, które często nie ma uchwytnej przyczyny. Inaczej: depresja, melancholia, smętek.
Wyraz chandra wywodzi się z języka rosyjskiego, w którym istnieje określenie handra, oznaczające zniechęcenie. W dzisiejszych czasach jedyną poprawną formą zapisu tego rzeczownika jest pisownia przez ch. Jednak do lat 30. XX wieku zapis tego wyrazu był praktycznie dowolny, a to ze względu na brak różnic w wymowie między ch i h. Dopiero reforma ortograficzna, która miała miejsce w 1936 roku, zadecydowała, że powyższe słowo musi być zapisywane przez ch.

Przykłady poprawnej pisowni

Psycholog powiedział, że prawdopodobnie to nie depresja, tylko chandra.
W taką pogodę zawsze dopada mnie chandra.
Najlepszym sposobem na jesienną chandrę jest dla mnie kubek kakao i dobra książka.


Niepoprawna pisownia

handra

Niepoprawna pisownia