Formy zabłysnęła i zabłysła pochodzą od czasownika zabłysnąć, który oznacza ukazanie się czegoś jako błysk lub migotanie. Synonimami są takie wyrazy, jak: zaświecić się, zapalić się. Można tak też powiedzieć o nagłych uczuciach albo określić sytuację wyróżnienia się czymś i wywołanie tym samym uznania.
Zabłysnęła i zabłysła są formami żeńskimi liczby pojedynczej czasu przeszłego dokonanego od czasownika zabłysnąć, który pochodzi z grupy czasowników posiadających cząstkę –ną. Takie czasowniki w czasie przeszłym mogą przyjmować formy oboczne – z przyrostkiem -ną i bez tej cząstki.

Poprawna pisownia

zabłysła

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

zabłysnęła

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Katarzyna zabłysnęła na historii swoją wiedzą na temat starożytnego Egiptu.
Pierwsza gwiazda zabłysnęła na niebie zwiastując Wigilię.
Gdy łza spływała po jej policzku, zabłysła w słońcu na chwilę niczym gwiazda.


Niepoprawna pisownia

zabłysneła

Niepoprawna pisownia