Zarówno wyrażenie masą, jak i masom jest poprawne ortograficznie, jednak ich zastosowanie powinno być zawsze dopasowane do kontekstu zdania. Oba te słowa wywodzą się od terminu masa – we współczesnej polszczyźnie jest to rzeczownik, oznaczający duże skupisko ludzi, bezkształtną, ciastowatą substancję, wielki przedmiot, ale również wiele przedmiotów widzianych w niewyraźnych zarysach, wielkość fizyczną, która określa zachowanie się ciała pod wpływem działających na niego sił, a także zespół metalowych części urządzenia, które zazwyczaj nie znajdują się pod napięciem i są połączone z obudową lub podstawą. Słowo masa może również pełnić funkcję liczebnika i wówczas oznacza ogromną ilość czegoś.

Poprawna pisownia

masom

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie masom to rzeczownik podstawowy odmieniony w celowniku liczby mnogiej. Warto mieć na uwadze, że tego typu postacie deklinacyjne rzeczowników powinniśmy zawsze kończyć przy pomocy głosek om.

Przykłady poprawnej pisowni

Masa odkrytej przez astronomów gwiazdy jest równa pięćdziesięciu masom Słońca.
Stopień propagandy wtłaczanej do głów masom siedzącym przed telewizorami jest wręcz zastraszający.
Nie próbuj wytłumaczyć ciemnym masom, dlaczego to robisz. I tak nie zrozumieją.


Poprawna pisownia

masą

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz masą to z kolei forma podstawowa odmieniona w narzędniku liczby pojedynczej. We współczesnej polszczyźnie obowiązuje reguła, mówiąca, iż rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki i imiesłowy rodzaju żeńskiego odmienione w narzędniku liczby pojedynczej powinniśmy zawsze kończyć na ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy tylko uporam się z masą zadań w pracy, szef znajduje mi kolejne.
Nowy plac zabaw błyskawicznie wypełnił się masą dzieci w różnym wieku.
Na kolację przygotowałam tartę z kruchego ciasta z masą serową i malinami.