Poprawna pisownia

stęsknić

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie stęsknić powinniśmy zapisywać przez s na początku. Zapis taki jest zgodny z regułą ortograficzną, odnoszącą się do litery s, tworzącej czasowniki dokonane. Mówi ona, że przed głoskami bezdźwięcznymi, do których należy t, zawsze wykorzystujemy s.
Wyraz stęsknić zazwyczaj wykorzystujemy w formie zwrotnej, z się. Oznacza tęsknotę za drugą osobą, żal, że już jej nie ma w pobliżu.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie zdążył się za nią stęsknić, ponieważ niespodziewanie musiała wrócić do domu wcześniej.
Zdążysz się stęsknić, zanim tu wrócę, dlatego teraz nacieszmy się ostatnimi wspólnymi dniami.
Ona nie mogłaby się już za nim tak stęsknić, przecież nie ma go dopiero od trzech dni.


Niepoprawna pisownia

ztęsknić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z tęsknić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stensknić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stęzknić

Niepoprawna pisownia