Niepoprawna pisownia

niewierzę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wierzę

Poprawna pisownia, znaczenie: nie wierzę to wyrażenie, które mówi, że podmiot wypowiadający je nie uznaje czegoś za prawdę. Słowa te mogą paść, gdy uważa, iż inna osoba kłamie, albo nie jest zdolna do zrealizowania celu, o którym mówi. Oznaczają wątpienie w cudze możliwości. Nie wierzę odnieść może się także do tego, iż ktoś nie wyznaje konkretnej, bądź żadnej religii.
Wyrażenie nie wierzę zapisujemy rozłącznie. Wynika to z zasad ortograficznych obowiązujących w języku polskim, które mówią, że partykułę nie w połączeniu z czasownikami należy zawsze zapisywać osobno.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wierzę ci, tyle razy zdarzało ci się skłamać, że musiałbym być naiwny, aby ponownie ci zaufać.
Nie wierzę, że nie zdała! Przecież tyle się uczyła i chodziła na korepetycje, niedostateczny to jakaś pomyłka.
Nie wierzę, że Tomek wyjechał bez pożegnania, zwłaszcza, że zawsze stawiał rodzinę na pierwszym miejscu.


Niepoprawna pisownia

nie wierze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wieżę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewieżę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wieże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewieże

Niepoprawna pisownia