Niepoprawna pisownia

bustwo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bóstwo

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik bóstwo zawsze należy zapisywać przez ó. Wynika to z zasady, która mówi, że jeśli w słowach pokrewnych występuje o, wówczas używamy litery ó. W przypadku słowa bóstwo takimi wyrazami pokrewnymi mogą być np. boski, boskość.

Słowo bóstwo nierozerwalnie wiąże się z religią i bogiem, a także jego przymiotami:
1. Słowo „bóstwo najczęściej wykorzystywane jest w kontekście mitologicznych bogów, jak również bogów ze współczesnych religii politeistycznych
2. Może być używane w kontekście boskich przymiotów
3. Bóstwem określany jest często przedmiot uwielbienia lub uwielbiany człowiek, idol
4. Występuje w kontekście upiększania się: robić się na bóstwo

Przykłady poprawnej pisowni

Mitologiczne bóstwa wydają mi się wyjątkowo ciekawe pod względem charakteru.
Bóstwa innych kultur mają czasami dziwny, odrobinę fantastyczny wygląd.
Była dla niego tak ważna, jakby była bóstwem, a nie zwykłym człowiekiem.


Niepoprawna pisownia

bóstfo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bustfo

Niepoprawna pisownia